Projecten

Enkele projectvoorbeelden uit het verleden:

Gesprekken in het kader van de “Warme” RI&E, volgens de leidraad

De “Warme” RI&E is een methode voor het in kaart brengen van de arbeidsrisico’s bij repressieve taken van de brandweer. Bij de uitvoering van deze RI&E vonden gesprekken plaats tussen brandweermedewerkers en OWL Safety.

Toetsing van Risico Inventarisatie brandweerkorps(en)

Volgens de Arbowet dient ieder bedrijf, dat aan bepaalde criteria voldoet, te beschikken over een getoetste RI&E. OWL Safety toetste de RI&E voor een aantal brandweerkorpsen.

Geluidmetingen in het kader van de Wet Milieubeheer

OWL Safety verricht naast werkzaamheden op gebied van arbeidsveiligheid ook projecten in het kader van milieuwetgeving. Zo werden geluidmetingen verricht ten behoeve van het overleg tussen aan elkaar grenzende bedrijven.

Lesgeven in arbeidsveiligheid

Op de pagina “Presentaties” ziet u een aantal voorbeelden van onderwerpen, waarin is lesgegeven. Schroom echter niet om te vragen naar een les of workshop over een ander onderwerp. De lesstof wordt altijd specifiek gemaakt voor de situatie in uw bedrijf.

Diverse auteurswerkzaamheden

OWL Safety verleende ondersteuning bij het schrijven van NEN-normen en jaarboeken, zoals de PBM-gids van Kluwer