Archive for the “Diensten” Category

Luchtfotografie/-inspectie/fotogrammetrie

Posted on June 6th, 2021 by admin

Hierdoor kan op moeilijk toegankelijke locaties beeldmateriaal worden verzameld.Een 3D beeld van de actuele situatie kan worden gegenereerd, ter uitleg of 3D print.Dit kan van belang zijn voor (ongeval) onderzoek of (o.a. dak- of gevel) inspecties.

Posted in DienstenComments Off on Luchtfotografie/-inspectie/fotogrammetrie

Vertalingen

Posted on March 31st, 2013 by admin

Vertalingen van (veiligheids)technische documenten, zoals. Operation manuals naar gebruikershandleidingen European standards naar normconcepten

Posted in DienstenComments Off on Vertalingen

Ondersteuning

Posted on March 31st, 2013 by admin

Bij incidentele werkzaamheden, waarvoor de interne bedrijfscapaciteit onvoldoende of niet efficiënt inzetbaar is. Dit kan bijvoorbeeld zijn: licht- en geluidmetingen, specifieke werkplek onderzoeken, lesgeven of schrijven/vertalen.

Onderzoek en advies

Posted on March 31st, 2013 by admin

Werkplaatsquickscans, (verdiepend) werkplekonderzoek Ongevalsonderzoek naar feiten en mogelijke verbeterpunten Aanschaf, onderhoud en beheer bedrijfsmiddelen en PBM

Posted in DienstenComments Off on Onderzoek en advies