Home

 

OWL Safety is een hoogwaardig veiligheidskundig adviesbureau, dat u kan helpen op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden.Werkgebieden zijn o.a.:

  • Arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Werkplekonderzoek, risico-inventarisatie, ongevalsonderzoek
  • Het geven van lessen, workshops en (toolbox)presentaties.
  • Het schrijven en/of vertalen van documentatie en handleidingen.

Oeds van der Wal heeft als Hoger Veiligheidskundige jarenlange ervaring in lucht– en ruimtevaart, diverse industrietakken, brandweer, complexe bouw en zorg.

Mijn dienstverlening loopt via het Aboma bv kenniscentrum te Ede.


Oeds van der Wal