Home

OWL Safety is een hoogwaardig veiligheidskundig adviesbureau, dat u kan helpen op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden. Werkgebieden zijn o.a.:

  • Arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Werkplekonderzoek, risico-inventarisatie, ongevalsonderzoek
  • Het geven van lessen, workshops en (toolbox) presentaties.
  • Het schrijven en/of vertalen van documentatie en handleidingen.
  • Onderzoeks-, inspectie- of promotieopnames vanuit de lucht
  • 3D scannen en fotogrammetrie van objecten en / of situaties

Oeds van der Wal heeft als Hoger Veiligheidskundige jarenlange ervaring in lucht– en ruimtevaart, diverse industrietakken, brandweer, complexe bouw en gezondheidszorg.

Oeds is tevens Arbeids- en Organisatiedeskundige,
Crowd Manager en EU-dronepiloot (Cat: Specific)


Oeds van der Wal