Home

OWL Safety is een hoogwaardig veiligheidskundig adviesbureau, dat u kan helpen op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden. Werkgebieden zijn o.a.:

  • Arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Werkplekonderzoek, risico-inventarisatie, ongevalsonderzoek
  • Het geven van lessen, workshops en (toolbox)presentaties.
  • Het schrijven en/of vertalen van documentatie en handleidingen.
  • Onderzoek op locatie met behulp van een UAV, ofwel drone

Oeds van der Wal heeft als Hoger Veiligheidskundige jarenlange ervaring in lucht– en ruimtevaart, diverse industrietakken, brandweer, complexe bouw en zorg.

Oeds is tevens Arbeids- en Organisatie deskundige,
Crowd Manager en EU-dronepiloot (Cat: Open A2)

Mijn dienstverlening loopt deels via Aboma bv te Ede.
Dronevluchten doe ik onder eigen naam: OWL Safety.


Oeds van der Wal