Diensten

Hieronder treft u een greep uit onze diensten aan.

Het is bedoeld om u een idee te geven van wat OWL Safety voor u kan betekenen.
Neem gerust contact op als uw gewenste activiteit er niet bij staat. Veel is mogelijk.

Onderzoek en advies

  • Werkplaatsquickscans, (verdiepend) werkplekonderzoek
  • Ongevalsonderzoek naar feiten en mogelijke verbeterpunten
  • Aanschaf, onderhoud en beheer bedrijfsmiddelen en PBM

Ondersteuning

Bij incidentele werkzaamheden, waarvoor de interne bedrijfscapaciteit onvoldoende of niet efficiënt inzetbaar is. Dit kan bijvoorbeeld zijn: licht- en geluidmetingen, specifieke werkplek onderzoeken, lesgeven of schrijven/vertalen.

Risico Inventarisatie en -Evaluatie

Ondersteuning bij uitvoering en toetsing van uw RI&E, inclusief Plan van Aanpak.
Dit alles om u te laten voldoen aan de eisen uit de Arbowet, zoals artikel 5 en 14.

Presentaties en Workshops

In company trainingen en workshops.
Zie voor voorbeelden pagina: “Presentaties”

Vertalingen

Vertalingen van (veiligheids)technische documenten.

Voorbeelden zijn:

  • Operation manuals naar gebruikershandleidingen
  • European standards naar normconcepten